Skip to main content

Alan Adı

Markaların web sitelerini açabilme için Yeni Türk Ticaret Kanunu(YTTK), elektronik işlemler ve bilgi toplu hizmetleri kapsamında getirilen internet sitesi açma zorunluluğudur. YTTK, her sermaye şirketine bir internet sitesi açma, bu sitenin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine tahsis etme, internet sitesinin adresini şirketin unvanının altına yazma zorunluluğu getirmektedir. 

YTTK’nın 124. maddesine göre, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, “sermaye şirketi” sayılmaktadır. Dolayısıyla, anonim, limited ve sermayesi paylara bö- lünmüş komandit şirketler bir “internet sitesi” bulundurmak zorundadırlar. Bu yükümlülüğe aykırılık ise hukuki ve cezai sorumluluk doğuracaktır. 

Marka başvurusu veya şirket ünvanına göre com veya com.tr gibi alanadları işlemleri yapılmaktadır. www…….com alanadı en fazla 10 yıllık alınır,www…..com.tr en fazla 5 yıllık alınabilir.Alan adı kapsamında marka ihlaline karşı tescilli bir markanın aynı veya benzerinin alan adı olarak kullanılması halinde iltibas tehlikesinin varlığını tespitte, alan adını kullanıldığı mal veya hizmetler konusunda da marka hukukunda geçerli kurallardan sapılması gerekmemektedir.iltibasın belirlenmesinde, işaretlerin aynı veya benzer olması yanında mal ve hizmetlerin de aynı veya benzer olması şartından, marka-alan adı uyuşmazlığında da vazgeçilemez. 

Dolayısyla, tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan bir işaretin, aynı veya benzer marka sınıflar için geçerli olması ve MarkaKHK madde 9/II (e) anlamında geçerli şartları taşıması durumunda bu madde kapsamında marka ihlalinden söz edilebilecektir.


Alan Adı

Alan Adı, Alan Adı, Alan Adı, Alan Adı, Alan Adı.

Alan Adı Alan Adı

Alan Adı
ll kl