Skip to main content

Faydalı Model

Patent veya Faydalı Model başvurusu yapmadan ön araştırma yapılması gerekir.İşlemler ile ilgili başvuru yapılabilmesi için yeni olması gerekir.Arşatırma yapılmadan önce patent veya faydalı model başvurusunun yapılması,başvurudan sonra yeni olmadığının öğrenilmesi zaman ve maliyet kaybına neden olmaktadır.

Türkçe veya İngilizce doküman hazırlanarak, 50 milyonun üzerinde doküman bulunmaktadır.

İki şekilde patent araştırması yapılabilir,

- Dünya üzerinden 
- Türkiye üzerinden ön araştırma 

Patent belgelerinde başvuru sonrasında, Araştırma ve İnceleme aşamaları bulunmaktadır.

Patent veya Faydalı Model Belge sahibinin yayın kararından 3 yıl içinde buluşu,
Kullandığını kanıtlayan evrakı T.P.E ye bildirmek zorundadır.
Kullanımı kanıtlayan evrak,ticaret odaları meslek kuruluşları v.b kurumlarca onaylanmış resmi doküman olmalıdır.
Gümrük tarafından onaylanmış ithalat belgesi de kabul edilir.
Patent incelemeli ve incelemesiz olarak ayrılır.İncelemeli patent 20 yıl koruma sağlar,İncelemesiz patent 7 yıl ve Faydalı model 10 yıl koruma sağlamaktadır.

Patent hak ihlali varsa,Patent belge sahibi hukuk ve ceza davalarından birini veya ikisin de açabilir.

Patent ve Faydalı model başvuru maliyetlerinin %50 si KOSGEB teşvikleri kapsamında  karşılanmaktadır.


Faydalı Model

Faydalı Model, Faydalı Model, Faydalı Model, Faydalı Model, Faydalı Model.

Faydalı Model Faydalı Model

Faydalı Model
ll kl