Skip to main content

Kosgeb

Kosgeb teşviklerinde firmalar için 

Nitelikli eleman desteği(destek harcamanın %50 20.000tl kadar)
Tanıtım desteği %50 15.000TL (broşür katalog için 5.000- uluslar arası dergilere reklam 5.000)
Sınai ve mülkiyet hakları(patent,faydalı model,Endüstriyel tasarım tescili,yurtdışı marka tescil harcamalarının %50 20.000TL)
Yurt içi fuara katılım (%50 30.000TL)
Belgelendirme desteği (%50 10.000TL)
Eğitim desteği(%50 10.000TL)
Danışmanlık desteği(%50 15.000 TL)
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği (%50 20.000TL)

KOSGEB kredi desteklerine firmanın hazır hale gelmesi işlemlerini kapsar.


Kosgeb

Kosgeb, Kosgeb, Kosgeb, Kosgeb, Kosgeb.

Kosgeb Kosgeb

Kosgeb
ll kl