Skip to main content

Marka Başvurusu

Tescilini düşündüğünüz markanın başkası adına tescilli olmadığı teyit edildikten sonra, Türk Patent Enstitüsü’ne online olarak başvuru yapılır.

Başvuru yapıldıktan ortalama 2 ay sonra marka Resmi Markalar Bülteninde yayınlanır. Tescil başvurusu yapılan markalar Resmi Markalar Bülteninde 2 ay süreyle üçüncü kişilerin itirazına sunulmaktadır.

Resmi Markalar Bülteninde yayınlanan markalara herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda, tescil kararı verilir. Tescil kararının tebliğ edilmesinden itibaren 2 aylık süre içinde tescil harcının tamamlanması gerekmektedir. Tescil harcının en kısa sürede yatırılması durumunda Marka Tescil Belgesi 15-30 gün içinde gönderilmektedir. Marka, toplam tescil süresi ortalama 8- 12 aydır. 

Marka tescil belgesinin koruma süresi marka başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır.


Marka Başvurusu

Marka Başvurusu, Marka Başvurusu, Marka Başvurusu, Marka Başvurusu, Marka Başvurusu.

Marka Başvurusu Marka Başvurusu

Marka Başvurusu
ll kl