Tescilini düşündüğünüz markanın başkası adına tescilli olmadığı teyit edildikten sonra, Türk Patent Enstitüsü’ne online olarak başvuru yapılır.
Başvuru yapıldıktan ortalama 4 ay sonra marka Resmi Markalar Bülteninde yayınlanır. Tescil başvurusu yapılan markalar Resmi Markalar Bülteninde 3 ay süreyle üçüncü kişilerin itirazına sunulmaktadır.
Marka tescil belgesinin koruma süresi marka başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır.

Marka Tescil

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Marka başvurusu için öncelikle araştırması yapılmalıdır. Sektörlere ve yakın sektörler, ithalat-ihracaat durumuna göre,yurt dışı pazarlarında da marka tescili yapılmalıdır.
Marka tescili yurt dışında iki şekilde yapılır.Madrid protokolü ve Bireysel ülke marka başvurusu şeklindedir. Madrid protokolü 2015 Mart itibariyle 93 ülke bulunmaktadır.Avrupa birliği üye ülkeleri de dahildir.Protokole göre Markanın Türkiye’de başvurusu veya tescil belgesi olmalıdır. Madrid marka başvurusu için 18 ile 24 ay arası incelemesi sürer.Tescil belgesi 10 yıllıktır. Bireysel ülke başvurusunda maliyet artar,Madrid protokolünde olamayan ülkeler için başvur yapılır yaklaşık başvurdan itibaren 2 yıla kadar belge gelir.Bireysel ülkelerin bazıların da konsolosluk işlem ve maliyetleri vardır.