Skip to main content

Haberler

4. Türk Patent Ödülleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Katıldığı Törenle Sahiplerini Buldu (09.04.2015)

4. Türk Patent Ödülleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, bugün çeşitli kategorilerde, 2014'te sınai mülkiyet alanındaki en başarılı kurum, firma ve şahısların ödüllendirileceğini söyledi.

ERDOĞAN, 2015'te başvuru sayılarında ciddi artışlar görmeyi hedeflediğini belirterek, 2023 sınai mülkiyet hedeflerinin ortaya konulmasını ve bunların hayata geçirilmesini istedi. ERDOĞAN, bu süreçte her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

"Sizler sınai mülkiyet performansınızı artırırken, bizler de sınai mülkiyet sistemini ve Türk Patent Enstitüsünü geliştirmeye devam ediyoruz" diyen ERDOĞAN, Türk Patent Enstitüsünü, "Türkiye'nin yeni olana duyduğu güçlü isteğin ürünlerinin toplandığı ve işlendiği bir hasat yeri" olarak gördüğünü belirtti. Bu hasat yerini genişletmek için her türlü adımı attıklarını, atmaya da devam edeceklerini söyleyen ERDOĞAN, 2006'da online başvuru almaya başlayan Türk Patent Enstitüsü'nün, bugün 100'ün üzerinde hizmeti sunduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, çok kısa süre içinde buradaki tüm hizmetlerin, hiçbir evrak olmadan, online sunulmaya başlanacağını ifade ederek, "Hiçbir vatandaşımızı, akademisyenimizi, kobimizi, firmamızı patent, tasarım, tescil süreçlerinden dolayı yormak istemiyoruz. Onlar sadece yenilik üretmeye odaklansın, başarı göstersin, bizim için yeterlidir" diye konuştu.

ERDOĞAN, Türkiye'nin bu konuda diğer ülkelere örnek olacak adımlar attığını, bu adımların takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin 2005 yılına kadar kendi patent başvurularının tamamını yurt dışında inceletmek durumunda kalan bir ülke olduğunu vurgulayan ERDOĞAN, bugün Türkiye'nin kendi patent başvurularının araştırma ve incelemesini yapmanın yanı sıra bu alanda yurt dışına hizmet verebilecek bir kapasiteye kavuştuğunu kaydetti.

Bu kapasiteyi dost ve kardeş ülkelere yardımcı ve yol gösterici olmak üzere kullanmaya başlayacaklarını söyleyen ERDOĞAN, Bosna Hersek'in patentlerinin araştırma ve incelemelerinin bundan sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'in uzman kuruluşu olan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde Patent Araştırma ve İnceleme otoritesi olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Diğer tüm alanlarda olduğu gibi sınai mülkiyet alanında da insana yatırım yaptıklarını aktaran ERDOĞAN, buluşçu ve tasarımcıların yurt dışında düzenlenen fuarlardan ve yarışmalardan çok sayıda ödül alarak dönmelerinin, Türkiye'deki insan kapasitesinin açık göstergesi olduğunu belirtti. İnsan kapasitesini daha iyi değerlendirmek için Fikri Mülkiyet Akademisi kurulacağını kaydeden ERDOĞAN, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindiğini anlattı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde fikri mülkiyet yüksek lisans programlarının açılması konusunda da önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden ERDOĞAN, böylece eğitim konusunu da çok daha sağlam bir zemine oturtmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Başvuru sayılarında yakalanan başarı kadar bu değerlerin ürüne dönüşmesinin de önemine işaret eden Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, bu doğrultuda, buluş ve tasarımların ticarileşmesine katkı sağlayan Teknoloji Transfer Platformunu hayata geçirdiklerini hatırlattı. ERDOĞAN, bu platform üzerinden buluş ve tasarımcıların çalışmalarını daha etkin şekilde duyurma, kiralama ve satma imkanı bulacaklarını söyledi.

Yerel ve yöresel değerlerin korunmasında önemli rol oynayan coğrafi işaretler konusunda da önemli çalışmalara imza atıldığını kaydeden ERDOĞAN, Türkiye'nin bu alanda çok zengin bir ülke olduğunu hatırlattı.

Malatya'nın kayısısından Eskişehir'in lületaşına, Afyon'un mermerinden Terme'nin pidesine kadar geniş bir alanda coğrafi işaret çalışması yürütüldüğünü belirten Erdoğan, 183 adet coğrafi işaretin tescil edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, "Ülkemizin büyük potansiyelini göz önünde bulundurduğumuzda, hiç kuşkusuz bu sayıyla yetinemeyiz. Aynı şekilde tarihten, ülkemizin eşsiz coğrafyasından gelen bu değerlerimizi sadece ulusal düzeyde tescil ettirmek de yeterli değil, ülke olarak uluslararası düzeyde tescil faaliyetlerine de büyük hız vermek durumundayız" diye konuştu.

Gaziantep ve Kayseri'ye bu alanda ortaya koydukları başarılar nedeniyle ödül verileceğini söyleyen ERDOĞAN, bu iki şehrin açtıkları yoldan diğer şehirlerin de ilerlemesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Valilere, belediye başkanlarına, oda başkanlarına, kendi öz değerlerine sahip çıkma çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, "Coğrafi işaretlerinizi ulusal ve uluslararası düzeyde tescil ettirin ve markalaşması noktasında her türlü gayreti gösterin. Türk Patent Enstitüsü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bu süreçte her türlü teknik desteği sağlamaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, dünyada artık ekonomik gücün, bilgiyi üretenin ve bilgiye sahip olanın eline geçtiğini vurgulayarak, "Türkiye olarak biz de hızla mal üreten ekonomiden değer üreten ekonomiye geçmenin çabası içindeyiz. Daha fazla üretme, daha fazla istihdam sağlama gayretimizi bu doğrultuda şekillendirmek durumundayız" ifadesini kullandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK, "Yeni kadro talebimize hükümetimizden olumlu yanıt geldi. Önümüzdeki süreçte Türk Patent Enstitüsü (TPE) kadrosu çok daha güçlenecek ve yurtdışına yaptırmak durumunda kaldığımız pek çok hizmeti de kendi imkanlarımızla yapmaya başlayacağız" dedi.

Bakan IŞIK, sanayi politikası ile yerli, yenilikçi ve yeşil üretimi artırarak ekonominin rekabet gücünü geliştirmeyi, bilgi tabanlı, yüksek katma değerli ekonomiye geçişi hızlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin dünya pazarlarında kalıcı yer edinebilmesi, ürün kalitesi ve çeşitliliğiyle tercih edilir bir ülke olabilmesinin, üretimde kalite artışına, marka ve tasarıma bağlı olduğuna işaret eden Işık, "Böylesi bir nitelik artışı bizim ülke olarak yürüyüşümüzü koşuya dönüştürecek ve hedeflerimizi gerçekleştirmemize büyük katkı sağlayacaktır. Uluslararası alanda ileri bir demokrasi, temel hak ve özgürlükler yanında gelişmiş, nitelikli bir ekonomi bizim temel gücümüz olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Bakan IŞIK, marka, patent, tasarım, faydalı model gibi yenilikçi alanlarda son 12 yılda gösterilen başarıları daha ileriye götürmek ve sınai mülkiyet sistemini güçlü ekonominin en önemli bileşeni yapmak istediklerini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"140 yıldan fazla zamandır yürürlükte olan sınai mülkiyet sisteminin yasal ve kurumsal altyapısında, son 20 yılda önemli değişiklikler yaşandı. Bugün birçok kurum ve kuruluşumuzun görev ve sorumlulukları çerçevesinde katkı sağladığı sınai mülkiyet sistemini başarılı şekilde işletiyoruz. Bu arada patent yasamızın günün koşullarına uyarlanması noktasında, 23. ve 24. dönemde hazırlıkları yapılan ve Genel Kurul düzeyine gelen yasamızın yeni dönemde oluşacak Meclis'te, süratle ele alınacağına inanıyoruz."

Bakan IŞIK, 2015 yılı başında hizmetlerin etkinliğini artırmak için TPE bünyesinde de bürokrasiyi azaltma çalışmaları başlattıklarını anlattı. Bu çerçevede, mevzuatın sadeleştirilmesi, elektronik ortama aktarılabilecek hizmetlerin belirlenmesi ve vatandaş odaklı yaklaşımın geliştirilmesi konusunda önemli aşama kaydettiklerini belirtti.

TPE'nin uzman kapasitesini son 4 yılda 2,5 kat artırarak, tescil faaliyetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağladıklarını vurgulayan Işık, "Yeni kadro talebimize hükümetimizden olumlu yanıt geldi. Önümüzdeki süreçte TPE kadrosu çok daha güçlenecek ve yurtdışına yaptırmak durumunda kaldığımız pek çok hizmeti de kendi imkanlarımızla yapmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Patentlerin kullanım alanlarında önemli değişiklikler meydana geldiğine dikkati çeken IŞIK, patentlerin daha kolay nakde dönüştürülmelerini, ticari meta olarak alınıp satılabilmelerini ve bankalar nezdinde teminat olarak gösterilmelerini sağlayacak "Patent Borsası" ile ilgili çalışmaları sürdürdüklerini anlattı. Böylece işletmelerin kullanabilecekleri kredi hacminde önemli artış meydana geleceğini ve patentlerin stratejik değerinin artacağına işaret eden Işık, şöyle konuştu:

"2011 yılında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulumuzda alınan karar kapsamında, geçtiğimiz yıl şubat ayında bu konuda önemli bir mevzuat düzenlemesini yasalaştırdık. Bu düzenlemeyle birlikte, patentlerin lisanslanması, devri veya satışından ya da patentli buluşun üretim ve pazarlama yoluyla elde edilen kazançtan yüzde 50 kurumlar vergisi veya gelir vergisi alınmayacak. Ayrıca lisans ve devir işlemleri de Katma Değer Vergisinden istisna tutulacak. 2006 yılından bu yana uyguladığımız TÜBİTAK patent başvuru teşvik programını geçtiğimiz yılın başında revize ederek uygulamaya koyduk. KOSGEB aracılığıyla, KOBİ'lerimize yönelik sınai mülkiyet teşviklerimizi çeşitlendirmeye ve desteklerin kapsamını genişletmeye devam ediyoruz."

IŞIK, ihracattaki kilogram başına fiyatın 1,7 dolardan 3 dolara çıkaracak kilit faktörün "tasarım" olduğunu söyledi. Tasarım, Ar-Ge ve ihracat yapan firmaların daha fazla kar ettiklerini vurgulayan Işık, tasarımcı-işletme ilişkisini geliştirecek teşvikler ve mekanizmalar üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Türk Tasarım Konseyi bünyesinde hazırlanan Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında 34 eylemi eş zamanlı olarak uyguladıklarını belirten IŞIK, tasarım ofislerini Ar-Ge merkezleri gibi destekleyeceklerini kaydetti. En az 10 tasarımcı çalıştıran firmalara "Tasarım Merkezi" belgesi vererek, firmaları desteklerden yararlandıracaklarını belirten Işık, ödül alan firmaları, üniversiteleri, buluş sahipleri ve araştırmacıları tebrik etti.

Türk Patent Enstitüsü (TPE) Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN da Türk sanayi ve teknolojisini küresel rekabette öne çıkarmak, dünyada sınai mülkiyet haklarının gelişimi için örnek ve model kurum olma vizyonuyla TPE'nin ülkenin 2023 hedeflerine uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Prof. ASAN, Cumhurbaşkanımızın Türk Patent Ödül Törenine katılımının, Devletimizin sınai mülkiyet sistemine ne denli önem verdiğini ortaya koyduğunu ifade eden Prof. ASAN sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün buluşlarıyla, tasarımlarıyla, markalarıyla Türk sanayi ve ekonomisine katma değer sağlayan, bilgi üreten kişi, kurum  ve kuruluşları ödüllendirmek amacı ile burada toplandık.

Yeniliklerin ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi amacına hizmet edecek bu etkinliği bilgi toplumuna erişim sürecinde çok değerli buluyoruz.”

Türk Patent Enstitüsü’nün çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Prof. ASAN, Türkiye’nin son yıllarda başvuru sayılarında elde ettiği başarıların, sınai haklar alanında ortaya koyduğu yüksek performansın ve uluslararası alanda elde ettiği seçkin yerin devamlılığının büyük önem arz ettiğini belirtti. “Bu amaçla daha nitelikli bir sınai mülkiyet yapısını oluşturmak diğer önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır” dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı ERDOĞAN ve Bakan IŞIK, sahiplerine ödülleri takdim etti. Ödül alanlar şöyle:

 


 

ÖDÜL

KURULUŞ/ŞAHIS

1

Patent Ligi 1. si

Arçelik Anonim Şirketi

2

Patent Ligi 2. si

Ford Otomotiv Sanayi A. Ş.            

3

Patent Ligi 3. sü

Turkcell Teknoloji Araş. Gel. A.Ş.

4

Patent Ligi 4. sü

Erdal Can ALKOÇLAR

5

Patent Ligi 5. si

Otokar Otom. Sav. San.A.Ş.

6

En Fazla Uluslararası Patent Başvurusu Yapan Firma

Arçelik Anonim Şirketi

7

En Fazla Patent Başvurusu Yapan Üniversite

İstanbul Üniversitesi

8

En Fazla Patent Başvurusu Yapan Kadın Buluşçu

Gonca Gül METOZADE

9

En Fazla Marka Başvurusu Yapan Firma

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

10

En Fazla Uluslararası Marka Başvurusu Yapan Firma

World Medicine İlaç San. Tic. A.Ş.   

11

Uluslararası Markalaşmaya En Fazla Yatırım Yapan Firma

Türk Hava Yolları

12

Yılın Sanat Markası

Diriliş Ertuğrul Dizisi

13

Uluslararası Kamu Markası

TİKA

14

En Fazla Tasarım Başvurusu Yapan Firma

Zorluteks Tekstil Tic. San. A.Ş.

15

En Fazla Uluslararası Tasarım Başvurusu yapan Firma

Vestel Beyaz Eşya San. Tic. A.Ş.

16

Ülkemizde En Fazla Coğrafi İşaret Tescili Yapan Şehir

Kayseri

17

Marka Şehir

Gaziantep


Haberler

Haberler, Haberler, Haberler, Haberler, Haberler.

Haberler Haberler

Haberler
ll kl