Skip to main content

Tasarım Tescil

 554 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tasarım bir ürünün kendisi veya bir parçası veya üzerindeki süsleme,çizgi,işaret gibi özelliklerin oluşturduğu bütündür.

Yeni ve ayırt edici özelliğe sahip tasarımlar,Tasarım tescili ile korunur.Tasarım başvurusu online olarak yapılır.Başvuru tarihi T.P.E ye yapıldığı tarihten itibaren başlar.Tasarım başvuru numaraları anında tarafınıza bildirilir.Tasarımlar 6 ay ilanda kalır.Tasarım tescil koruma süresi 5 yıldır.Her 5 yılda 1 yenilenir.Toplam koruma süresi 25 yıldır.

  

Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz.

Tasarım başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine(tescil ve yayınlama) göre yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi, tasarıma vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir.


Tasarım Tescil

Tasarım Tescil, Tasarım Tescil, Tasarım Tescil, Tasarım Tescil, Tasarım Tescil.

Tasarım Tescil Tasarım Tescil

Tasarım Tescil
ll kl