Skip to main content

Telif Haklarının Korunması

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler ilim ve edebiyat eseri olarak kabul edilmiştir.
 
* Her hangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler;
* Her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları; (Ara yüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir öğesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.)

* Her nevi rakıslar, yazılı koreografi eserleri, Pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserler;

Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografya'ya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri, Koruma süresi, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri göre,Bilgisayar programının ve/veya veritabanının eser sahibi, onun kaynak kodlarını yazan kişi ya da kişilerdir. Programın ve/veya veritabanının kayıt-tescili için sadece bu kişiler başvuru yapabilir. Telif haklarının ihlali halinde hukuk ya da ceza davası açılabilir. Copyright dediğimiz "c" işaretini kapsar.


Telif Haklarının Korunması

Telif Haklarının Korunması, Telif Haklarının Korunması, Telif Haklarının Korunması, Telif Haklarının Korunması, Telif Haklarının Korunması.

Telif Haklarının Korunması Telif Haklarının Korunması

Telif Haklarının Korunması
ll kl